מערכות ניהול חדרים

המערכת מציגה דיונים מתוכננים בחדרי הדיונים השונים בארגון על מסכים דיגיטליים המותקנים על הקיר החיצוני של חדר הדיונים. המערכת מאפשרת לייעל במידה רבה  את תפוסת חדרי הדיונים ועל ידי כך לשפר ולייעל את יעילות הארגון כולו.  המערכת משתלבת באופן מלא בתוכנת ה OUTLOOK האירגוני ונותנת משוב מידי לבקשה לחדר דיונים ומציגה את המידע בגרפיקה ומלל הניתנים לשינוי בקלות על ידי מנהל חדרי הדיונים הארגוני.