מערכת הצבעות ותרגום סימולטני

הכנסת אינה המקום היחיד בו משתמשים במערכות הצבעה. בעידן של היום גופים כדוגמת עיריות, אוניברסיטאות מקיימות דיונים בסנאט שבסופם המשתתפים נדרשים להצביע בעד או נגד ביצוע הנושא שהועלה לדיון.

המערכות ניתנות להרחבה למספר רב של משתתפים ומגיעות בגרסאות שונות.

עמדת המשתתף מגיעה בגרסה של לחצנים או מסך מגע הכוללים אפשרות בחירה בעד, נגד או נמנע. כתוספת קיימת אפשרות לזהות את המצביע באמצעות כרטיס מגנטי.
לחלל גדול בריבוי משתתפים העמדות כוללות רמקול ומיקרופון אישיים.
תוצאות ההצבעה ניתנות להצגה על מסך גדול.