קודאק גולד 200

  • סרט רגיש בעל איכות גבוהה
  • צבעים נאמנים למקור
  • כושר הפרדה מעולה