EKtar 100

  • סרט צילום צבעוני
  • מאפשר הגדלות ענק
  • בעל צבעים נאמנים למקור
  • בעל חדות מעולה
  • בעל גרעיניות נמוכה מאוד
  • נחשב לסרט איכותי ביותר

 

לצפייה במפרט, לחץ כאן.